“At billedkunstnere opererer med flere lag i deres værker ses ofte, men kun sjældent i så udpræget grad, som man finder det hos Peninna Risgaard, hvor det dobbelte udmønter sig i såvel indhold som teknik.

Det første som falder beskueren i øjnene er kunstnerens interesse for og fascination af vikingetid, runer, religion, mystik, former , farver, lyde og natur, der ofte stilles som en form for konglomerat eller man kan sige, at de enkelte elementer rent visuelt indgår en symbiose.

Betydningslagene er utallige. I altertavlen med den brændende bibel, som er udført i samarbejde med Torben Pape, fortæller Peninna Risgaard for eksempel den dramatiske historie om sit brud med Jehovas Vidner.

At Peninna Risgaard efter eget udsagn slår hjernen fra og befinder sig i en meditativ tilstand under arbejdet, fornemmes også, for de man ge afgrundsdybe lag ville næppe kunne lade sig udføre, hvis ikke det skete i en nærmest trancelignende tilstand – eller med ført hånd, som det var tilfældet med de gamle ikonmalere.

For Peninna risgaards vedkommende er kreativiteten således en form for terapi, hvor igennem hun fortæller sin historie – enten bliver du sindssyg eller kreativ, siger hun selv, der betragter så forskellige begavelser som Leonardo da Vinci og Max Ernst som sine store forbilleder.

Der kunne skrives tykke bøger om indholdet i Peninna Risgaards minutiøst udførte ekspressige og hyper symbolistiske værker, hvor mængden af detaljer, enkeltheder, sammenhænge og konfrontationer er overvældende. …. Trods det labyrintiske univers er det ikke desto mindre roen, som Peninna Risgaard søger – og finder! ”

Eva Müller, kunsthistoriker, cand. phil.